Stöd, hälsa och trygghet

En viktig del i vårt uppdrag är att främja ett tryggt klimat och erbjuda eleverna den hjälp och det stöd de behöver för att må bra i skolan för att klara av skolarbetet.

Trygghet och säkerhet på Smedbyskolan

Smedbyskolan har en krisgrupp. Krisgruppens arbetsuppgift är att snabbt kunna organisera sig och fungera rationellt

Elevhälsa på Smedbyskolan

Elevhälsans uppdrag på Smedbyskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

Fotografering i skolan

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Smedbyskolan

Så här hanteras mobbning, trygghet och säkerhet på våra förskolor och skolor i Kalmar kommun

Olycksfallsförsäkring på Smedbyskolan

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser