Om Smedbyskolan

Smedbyskolan är en F-9-skola som ligger i Smedby, ett mindre samhälle med goda kommunikationer, en mil väster om Kalmar. Våra elever trivs i sin skola och skolan har en viktig funktion i det växande samhället.

Förväntningar på Smedbyskolan

Smedbyskolans förväntningar och regler som gäller på skolan

Kontakta Smedbyskolan

Kontaktuppgifter till Smedbyskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Smedbyskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Smedbyskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Välkommen till Smedbyskolan

Vi erbjuder undervisning i fritidshem och skola årskurs F-9. Vi har en god ekonomi vilket möjliggör en hög personal

Värdegrund på Smedbyskolan

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten.