Välkommen till Smedbyskolan

Vi erbjuder undervisning i fritidshem och skola årskurs F-9. Vi har en god ekonomi vilket möjliggör en hög personaltäthet. Flertalet av våra lektioner är bemannade med två pedagoger.

Våra specialpedagoger och sva-lärare är knutna till respektive stadie F-3, 4-6 och 7-9. På vår skola har vi även kuratorer, skolsköterskor och IT-pedagog som finns som stöd till eleverna, både i och utanför lektionstid.

På Smedbyskolan har vi god tillgång till digital teknik, och alla våra elever från förskoleklass till och med årskurs 9 har tillgång till en dator. Tekniken möjliggör ett lärande som är öppet mot samhället och omvärlden, och som underlättar för att göra undervisningen mer interaktiv och stimulera till kreativitet, lust och nyfikenhet för ökad måluppfyllelse.

Alla personal på Smedbyskolan har i uppdrag att arbeta för att varje elev känner sig sedd som individ och inkluderad i en grupp. På Smedbyskolan finns god tillgång till resurser för att eleverna ska öka sin förmåga att fungera i relation till andra människor och nå så långt som möjligt i sitt lärande. Vi har en samsyn i skolan kring hur god undervisning genomförs, och alla lärare arbetar utifrån en språkutvecklande och språkstödjande pedagogik. Vi lägger stor vikt vid läsinlärning och läsutveckling för att ge eleverna olika strategier att erövra kunskaper med stigande ålder.

Fler sidor inom välkommen till smedbyskolan

Förväntningar på Smedbyskolan

Smedbyskolans förväntningar och regler som gäller på skolan

Kontakta Smedbyskolan

Kontaktuppgifter till Smedbyskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Smedbyskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Smedbyskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Värdegrund på Smedbyskolan

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten.

Senast uppdaterad: 28 juni 2021
Publicerad: 15 juni 2021