Förväntningar

Ordningsregler/förväntningar

Förutom skolans ordningsregler följer vi samma lagar och regler som gäller samhället i övrigt exempelvis vid kränkningar, stöld, skadegörelse, rökning, droger, mopedåkning etcetera.

Ordningsregler på Smedbyskolan

Ordning

 • Alla på skolan visar respekt för varandra genom hänsyn och vänlighet.
 • Snöbollskastning är förbjuden.
 • Det är förbjudet att framföra motordrivet fordon på skolgården.
 • Vi använder ett vårdat språk utan svordomar och könsord.
 • Det är förbjudet att ta bilder, filma eller spela in ljud av andra elever eller personal på skolan, utan godkännande.

Studiero och lärande

 • Som elev ansvarar du för att bidra till en lugn och trygg skol- och lärmiljö under hela skoldagen, detta gäller lektionstid och rasttid.
 • Som elev ska du komma i tid till dina lektioner, vara förberedd och ha rätt arbetsmaterial med dig. Sena ankomster och olovlig frånvaro rapporteras hem. All frånvaro sammanställs, dokumenteras och kommuniceras samtliga vårdnadshavares digitalt. Frånvaro sammanställs och synliggörs i terminsbetygen.
 • Som elev använder du inte din mobiltelefon eller smartklocka under lektionstid och förvarar då dessa i skåpet. Undantag kan göras om rektor, mentor eller lektionsansvarig lärare anser att det behövs. Eleverna i årskurserna f-6 ska lämna in sina mobiltelefoner vid skoldagens början.

Användande av digitala verktyg

 • Datorer och iPads är verktyg som ska användas för lärande i överenskommelse med ansvariga lärare.
 • Som elev är du ansvarig för hur din dator används.
 • Skolan rekommenderar att mobiler och smartklockor inte medtas till skolan. I åk f-6 samlas medhavda mobiler och smartklockor in och återfås vid skoldagens slut.
 • I årskurs 7-9 är det förbjudet att ha med mobiler/smartklockor till lektionen om inte ansvarig lärare avgör annat. Det är däremot tillåtet att använda mobil/smartklocka på rasterna.

Aktsamhet

 • Som elev bidrar du till att ta ansvar för skolans miljö, både inomhus och utomhus.
 • Som elev är du aktsam om skolans, dina egna och andras saker.
 • Skolan ersätter inte värdesaker som försvinner eller går sönder.

Tobak/droger samt läsk/godis

 • Skolan är drogfri (tobak, cigaretter, snus, alkohol, e-cigaretter och narkotika) för alla som vistas i skolan, på skolans område och under hela skoldagen.
 • Det ska inte ske någon förtäring av tuggummi, godis, läsk eller liknande om du går i åk f-6. Om du går på högstadiet är det tillåtet på rasten.
 • Energidrycker är förbjudna på skolan.

Om ordningsreglerna på Smedbyskolan inte följs tas kontakt med elevens vårdnadshavare, så att hemmet i samarbete med skolan kan stödja eleven att fungera inom ramen för bestämmelserna.

Fler sidor inom välkommen till smedbyskolan

Kontakta Smedbyskolan

Kontaktuppgifter till Smedbyskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Smedbyskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Smedbyskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Välkommen till Smedbyskolan

Vi erbjuder undervisning i fritidshem och skola årskurs F-9. Vi har en god ekonomi vilket möjliggör en hög personal

Värdegrund på Smedbyskolan

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten.

Senast uppdaterad: 28 juni 2021
Publicerad: 15 juni 2021