Välkommen till Gröndalsskolan

Gröndalsskolan geografiska läge ger en närhet till såväl stad och kultur som natur och friluftsliv, vilket ger oss unika möjligheter att använda närmiljön i undervisningen.

På Gröndalsskolan finns den anpassade grundskolan med elever från årskurs 1 till årskurs 9. Det finns sammanlagt 14 klasser. Eleverna läser efter anpassad grundskolas kursplaner och undervisningen är individuellt anpassad till varje elev.

På skolan finns även två fritidshem, ett i A-huset och ett i C-huset samt korttidstillsyn.

På Gröndalsskolan arbetar vi på följande sätt:

  • Lågaffektivt bemötande - ett icke-konfronterande bemötande och ett förebyggande arbete med att öka förståelsen för orsaker till olika beteenden och kringgå svåra och stressande situationer.
  • Tydliggörande pedagogik - tydlighet och förutsägbar lärmiljö.
  • Salutogent förhållningssätt - vi fokuserar på det som fungerar och ser möjligheter.
  • Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK) - alla kan kommunicera och att kommunicera är en mänsklig rättighet. Vi använder oss av exempelvis ljud, gester, föremål, tecken, rörliga bilder, taktila bilder, bilder och symboler.
  • Anpassad fysisk miljö - för att stödja elevernas lärande.
  • Kollegialt lärande - vi delar med oss av våra olika kompetenser och erfarenheter. Vi planerar, genomför och analyserar undervisningens resultat så att vi tillsammans får syn på vad som kan förbättras.

Fler sidor inom välkommen till gröndalsskolan

Förväntningar på Gröndalsskolan

På Gröndalsskolan arbetar vi tillsammans för en framgångsrik och fungerande skola och fritidshem.

Kontakta Gröndalsskolan

Kontaktuppgifter till Gröndalsskolan.

Modersmål, hemspråk på Gröndalsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Gröndalsskolan

Läroplanen för anpassad grundskola ger utrymme för hög grad av individanpassning och varierat lärande.

Vision och mål på Gröndalsskolan

Trygghet, Självständighet, Glädje, Tillgänglighet, Kunskap och Kommunikation är Gröndalsskolans ledord.

Värdegrund på Gröndalsskolan

Trygghet och studiero

Senast uppdaterad: 27 maj 2024
Publicerad: 11 januari 2021