Värdegrund på Gröndalsskolan

Trygghet och studiero

På Gröndalsskolan strävar vi efter en skoldag som är fri från kränkande behandling och diskriminering. Skolans trygghetsgrupp utgör ett stöd i skolans och fritidshemmets trygghetsarbete.

För eleverna märks trygghetsarbetet genom trygghetsgruppens årshjul med aktiviteter kopplat till värdegrundsarbetet.

Fler sidor inom välkommen till gröndalsskolan

Förväntningar på Gröndalsskolan

På Gröndalsskolan arbetar vi tillsammans för en framgångsrik och fungerande skola och fritidshem.

Kontakta Gröndalsskolan

Kontaktuppgifter till Gröndalsskolan.

Modersmål, hemspråk på Gröndalsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Gröndalsskolan

Läroplanen för anpassad grundskola ger utrymme för hög grad av individanpassning och varierat lärande.

Vision och mål på Gröndalsskolan

Trygghet, Självständighet, Glädje, Tillgänglighet, Kunskap och Kommunikation är Gröndalsskolans ledord.

Välkommen till Gröndalsskolan

På Gröndalsskolan finns elever från årskurs 1 till årskurs 9.

Senast uppdaterad: 12 september 2022
Publicerad: 11 januari 2021