Förväntningar på Åbyskolan

Tillsammans tar vi ansvar och visar intresse för ditt barns skolgång. Ställ realistiska krav på ditt barn. Uppmuntra ditt
barn att göra sitt bästa i skolan. Stötta skolans regler, för att skolan ska fungera krävs att ordning och struktur upprätthålls.

Fler sidor inom välkommen till åbyskolan

Kontakta Åbyskolan

Kontaktuppgifter till Åbyskolan

Om Åbyskolan

På Åbyskolan följer vi eleverna från förskoleklass tills de lämnar oss för att börja högstadiet.

Vision och mål på Åbyskolan

Vi stöttar och utvecklar våra elever till trygga, hälsomedvetna och ansvarstagande individer

Värdegrund på Åbyskolan

Jag kan, jag vill och jag duger

Modersmål, hemspråk på Tvärskogsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Senast uppdaterad: 26 mars 2021
Publicerad: 11 mars 2021