Om Åbyskolan

Vi vill att barnen utvecklar en bra självkänsla och respekt för varandra och andra. Vi vill erbjuda en miljö som är tillfredsställande för alla och en skola fri från kränkningar.

Vi arbetar systematiskt med kvalité, måluppfyllelse och elevhälsa. Alla lärare arbetar nära varandra och vi jobbar efter att ”alla barn är allas barn”. Vi är en skola där vi har korta beslutsvägar och där vi lägger stor vikt vid att alla hjälps åt och att vi arbetar mot samma mål. Alla barn ska ha möjlighet att utvecklas efter sin
förmåga och nå så långt som möjligt, både gällande måluppfyllelse och personlig
utveckling.

Vi arbetar aktivt med att förbättra elevernas rastaktiviteter. Detta gör vi genom att ha många saker ute samtidigt för att aktivera våra elever. Vi har även styrda aktiviteter delar av dagen.

Vi har hög måluppfyllelse bland eleverna och vi utbildar ständigt personalen.

Vi erbjuder

  • Fritidshem
  • Förskoleklass
  • Årskurs 1-6

Fler sidor inom välkommen till åbyskolan

Förväntningar på Åbyskolan

Tillsammans tar vi ansvar för ditt barns skolgång

Kontakta Åbyskolan

Kontaktuppgifter till Åbyskolan

Vision och mål på Åbyskolan

Vi stöttar och utvecklar våra elever till trygga, hälsomedvetna och ansvarstagande individer

Värdegrund på Åbyskolan

Jag kan, jag vill och jag duger

Modersmål, hemspråk på Tvärskogsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Senast uppdaterad: 26 mars 2021
Publicerad: 11 mars 2021