Värdegrund på Åbyskolan

Jag kan, jag vill och jag duger.

Åbyskolan vill ge alla elever den stimulans och kunskap de behöver för att utveckla sina förmågor och sitt lärande. Vi vill inspirera, utmana och uppmuntra att testa och försöka, för att de utifrån sina egna förutsättningar ska nå så långt som möjligt.

På Åbyskolans arbetar vi för att arbetsmiljön främjar trygghet, trivsel och arbetsglädje för alla elever och vuxna.

Åbyskolan är en plats där alla ska känna jag kan, jag vill och jag duger. Vi vill genom denna vision skapa ett arbetsklimat som vilar på demokratins grund och med en tillåtande atmosfär, där vi respekterar varandras olikheter och bestämt tar avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Fler sidor inom välkommen till åbyskolan

Förväntningar på Åbyskolan

Tillsammans tar vi ansvar för ditt barns skolgång

Kontakta Åbyskolan

Kontaktuppgifter till Åbyskolan

Om Åbyskolan

På Åbyskolan följer vi eleverna från förskoleklass tills de lämnar oss för att börja högstadiet.

Vision och mål på Åbyskolan

Vi stöttar och utvecklar våra elever till trygga, hälsomedvetna och ansvarstagande individer

Modersmål, hemspråk på Tvärskogsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Senast uppdaterad: 26 mars 2021
Publicerad: 11 mars 2021