Stöd, hälsa och trygghet på Tallhagsskolan

Vi vill stötta och utveckla våra elever till trygga, hälsomedvetna och ansvarstagande individer som är kreativa och vågar göra aktiva val i livet.

Vi satsar på att nå varje individ på deras nivå genom att utveckla elevens styrkor på bästa sätt. För oss är det viktigt att alla i vår verksamhet respekterar olikheter och vågar stå upp för alla människors lika värde och unikhet. Det är vår övertygelse att det leder till livslång kunskap.

Trygghet och studiero på Tallhagsskolan

Tallhagsskolans arbete med trygghet och säkerhet. Krisgrupp, trygghetsgrupp och POSOM-grupp.

Elevhälsan på Tallhagsskolan

Elevhälsans uppdrag på Tallhagsskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga sekretessärenden.

Fotografering i skola och förskola

Information kring fotografering på Tallhagsskolan

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser