Elevhälsan på Tallhagsskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen en god livssituation avseende fysisk och psykisk hälsa.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på tallhagsskolan

Trygghet och studiero på Tallhagsskolan

Tallhagsskolans arbete med trygghet och säkerhet. Krisgrupp, trygghetsgrupp och POSOM-grupp.

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga sekretessärenden.

Fotografering i skola och förskola

Information kring fotografering på Tallhagsskolan

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Senast uppdaterad: 23 april 2024
Publicerad: 27 oktober 2020