Fotografering i skola och förskola

Det finns många tillfällen i förskola och skola då vårdnadshavare eller andra anhöriga vill fotografera och filma, både i den dagliga verksamheten och vid olika tillställningar.

Man ska alltid vara försiktig när det gäller bilder på barn. Idag kan bilder spridas
mycket enkelt via sociala medier – ofta på ett harmlöst sätt, men det kan få oanade
konsekvenser för de barn och elever som har skyddad identitet. Bildpublicering i
sociala medier kan även innebära kränkning enligt personuppgiftslagen.

Grundat på respekt för varje enskilt barn och för varje familj tillämpar vi följande
policy i våra förskolor och skolor:

  • Endast personalen på förskolan/skolan fotograferar verksamheten och då som ett
    inslag i den pedagogiska dokumentationen
  • Vårdnadshavare får under ordnade former och enligt personalens anvisningar
    fotografera sina egna barn

Vi hoppas på förståelse för detta. Har du frågor är du välkommen att prata med
personalen på din förskola eller skola.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på tallhagsskolan

Trygghet och studiero på Tallhagsskolan

Tallhagsskolans arbete med trygghet och säkerhet. Krisgrupp, trygghetsgrupp och POSOM-grupp.

Elevhälsan på Tallhagsskolan

Elevhälsans uppdrag på Tallhagsskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga sekretessärenden.

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Senast uppdaterad: 23 april 2024
Publicerad: 23 oktober 2023