Kommunfullmäktiges sammanträde 20 juni 2022

VD Louise Östlund informerar om Kalmar Science Park AB:s verksamhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närvarokontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1 Val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2 Frågor och interpellationer

2-1. Fråga från Christopher Engström Dywik (KD) till Kalmar Energi AB:s vice ordförande Marie Simonsson (S) om stora bonusar och höga elpriser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2-2. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om inventering av kvarglömda sprängmedel. Frågan besvaras på nästa sammanträde på grund av frånvaro

2-3. Fråga från Björn Brändewall (L) till kommunalrådet Dzenita Abaza (S): Kan även rullstolsburna ladda elbilen här? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2-4. Fråga från Christopher Engström Dywik (KD) till kommunalrådet Dzenita Abaza (S) om att nedskräpning och klotter bidrar till otryggheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2-5. Fråga från Curt Gustafsson (SD) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) om socialtjänstens arbete för att motverka gängkriminalitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2-6. Fråga från Lillemor Marcus Jonsson (SD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) angående inställning till etablering av moskéer i Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2-7. Fråga från Christopher Engström Dywik (KD) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Maia Dahlberg (S): På vilket sätt kommer friluftsområdet runt Snärjebäcken stärkas och utvecklas? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2-8. Fråga från Micael Foghagen (SD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Vad gör kommunen för att komma till rätta med detta förfall i natursköna Stensö? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2-9. Interpellation från Måns Linge (M) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S) angående avgiftsfri parkering för lunchgäster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2-10. Interpellation från Susanne Eliasson (M) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) angående förlängt fritids för elever på särskola. Interpellationen besvaras på nästa sammanträde på grund av frånvaro

2-11. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till kommunalrådet Dzenita Abaza (S) om kommunens integrationsarbete. Interpellationen besvaras på nästa sammanträde på grund av frånvaro

2-12. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S) om bristen på kortvårdsplatser i sommar Interpellationen besvaras på nästa sammanträde på grund av frånvaro

2-13. Interpellation från Alexander Krasnov (KD) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S) om övergångsställe/gångpassage i Fjölebro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2-14. Interpellation från Thoralf Alfsson (-) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S) om verksamhetsväg i Snurrom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3 Årlig obligatorisk medlemsinsats i Kommuninvest ekonomisk förening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4 Generationskonto med beslut om insatskapital, förvaltning och användning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5 Handelsbolagsavtal för HB Telemarken i Kalmar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6 Nödvattenplan för Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7 Exploateringsavtal för fastigheten Askkakan 3 med flera (Lindsdals centrum) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8 Detaljplan för fastigheten Askkakan 3 (Lindsdals centrum) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9 Exploateringsavtal för del av fastigheten Norrliden 2:13 med flera (Norrliden centrum) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10 Detaljplan för del av fastigheten Norrliden 2:13 med flera (Norrlidens centrum) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11 Inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för del av fastigheterna Hagby 20:3 - Hagby 20:7 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12 Inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för fastigheterna Igelkotten 3-6, Jaguaren 6-10 samt Lodjuret 11-16 (Johannesborg) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13 Försäljning av fastigheterna Stensöviken 1 och T-bryggan 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

14 Konstpolicy med riktlinjer för offentlig konst i Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15 Uppföljning av handlingsplaner och program 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

16 Tillägg i socialnämndens reglemente avseende Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

17 Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 1 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

18 Kalmar kommuns tertialrapport efter april 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

19 Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

20 Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2-15. Interpellation från Max Troendlé (MP) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C) om fler odlingslotter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2-16. Interpellation från Alexander Krasnov (KD) till kommunalrådet Dzenita Abaza (S) om vad som görs för de individer som inte klarar av SFI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2-17. Interpellation från Petra Gustafsson (SD) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S) om den tunga trafiken i Trekanten. Besvaras senare på grund av frånvaro

2-18. Interpellation från Thoralf Alfsson (-) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S) angående den nya översiktsplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 20 juni 2022