Kommunfullmäktiges sammanträde 25 mars 2024

Inledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närvarokontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Val av protokolljusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och interpellationer

2a. Fråga från Mia Luäng (SD) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(S) om palliativ vårdutbildning för anställda inom omsorgen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Mia Luäng (SD) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(S) om trygg och säker bemanning för kommunens omsorgstagare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c. Fråga från Micael Foghagen (SD) till servicenämndens ordförande Johanna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Petersson (C) om rätt skyltning av kommunens telefonnummer i den offentliga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
miljön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Behandlas vid senare sammanträde på grund av frånvaro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2d. Fråga från Mia Luäng (SD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
överlämnad till integration- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Jenny Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Melander (S), om prova-på-praktik (sommarjobb) för gymnasister årskurs 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2e. Interpellation från Susanne Eliasson (M) till utbildningsnämndens ordförande
Marie Simonsson (S) om uppföljning av jämställdhets- och
mångfaldsprogrammet 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2f. Interpellation från Fredrik Sjömar (KD) till kommunstyrelsens ordförande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Johan Persson (S) om hur kommunens krisberedskap utvecklats sedan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
händelserna 23 april 2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2g. Interpellation från Liselotte Ammert (KD) till socialnämndens ordförande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Roger Holmberg (S) om kompetens och kvalitet i kommunens habilitering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2h. Interpellation från Micael Foghagen (SD) till utbildningsnämndens ordförande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Marie Simonsson (S) om otillåten skolfrånvaro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2i. Interpellation från Fredrik Sjömar (KD) till utbildningsnämndens ordförande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Marie Simonsson (S) om vad kommunen gör för att Kalmars flickor ska känna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
sig trygga i skolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Arkivreglemente i Kalmar kommunkoncern Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Motion från Jonathan Sager (SD) och Lillemor Marcus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Jonsson (SD) om att revidera mobilpolicy för samtliga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
för- och grundskolor i Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Destinationsstrategi för Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lunch

6. Motion från Christopher Dywik (KD), Fredrik Sjömar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(KD), Liselotte Ammert (KD) och Alexander Krasnov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(KD) om att agera för en säkrare skolväg för barnen i Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Påryd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Motion från Jonathan Sager (SD) och Lillemor Marcus
Jonsson (SD) om att sätta in ordningsvakter på
kommunens skolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Motion från Max Troendlé (MP) och Annika Carlsson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Wistedt (MP) om kolinlagring i Kalmars jordar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


10. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


 

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 26 mars 2024