Kommunfullmäktiges sammanträde 26 mars 2018

Aktuell information ges av kommundirektör Annette Andersson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens arbete kring integration Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Närvarokontroll och val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Christopher Dywik (KD) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): Varför ta in arkeologer utifrån när vi kan göra det själva? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c. Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S) om förtätning av tätorter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2d. Fråga från Christoffer Dywik (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) angående kommunens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2e. Interpellation från Thoralf Alfsson (SD) till kommunalrådet Dzenita Abaza (S) angående kostnader för arbetsmarknadsåtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2f. Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C) angående att öka användningen av biobränsle i plan som flyger från Kalmar flygplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2g. Interpellation från Björn Brändewall (L) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S): Hur långt ska äldre behöva flytta för att få bo med sin partner? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Översyn av Kalmar kommuns organisation inför ny mandatperiod 2019 – 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Gemensam överförmyndarnämnd mellan Borgholms kommun, Mörbylånga kommun och Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Ny grafisk profil för Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Plan för resursbortfall inom samhällsviktig verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Bevara vinnarverket i sandskulpturfestivalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Motion från Björn Brändewall (L) om att tvätta rent utan tvättmedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2h. Interpellation från Inger Hilmansson (L) till kommunalrådet Dzenita Abaza (S): Vad får tillgänglighet kosta i Kalmar? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2i. Interpellation från Inger Hilmansson (L) till kommunalrådet Dzenita Abaza (S), överlämnad till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) angående barn som faller mellan kommunerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2j. Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S): Hur slår neddragningarna inom LSS mot Kalmar? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2k. Interpellation från Max Troendlé (MP) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S): Ska Kalmar kommun tillåta att ensamkommande ungdomar hamnar i hemlöshet? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 20 augusti 2021
Publicerad: 27 mars 2018