Kommunfullmäktiges sammanträde 25 november 2019

Närvarokontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Frågor och interpellationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Minnesord för Ebbe Sondér Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Utökad borgensram för Kalmar Vatten 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
5. Taxa för samhällsbyggnadsnämndens tillsyn enligt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
strålskyddslagen (2018:396) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Godkännande av Kalmarsundsregionens Renhållares Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
delårsrapport 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Delårsrapport 2019 Kalmarsunds gymnasieförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Verksamhetsplan med budget 2020 och ekonomisk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
planering 2021-2022 Inledning av ordföranden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inledning av gruppledarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8a. Ordning och reda i ekonomin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8b. Ett grönare Kalmar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8c. Ett växande attraktivt Kalmar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8d. Hög kvalitet i välfärden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8e. Personal och arbetsmiljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Summering och omröstning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 26 november 2019