Kommunfullmäktiges sammanträde 28 maj 2018

Närvarokontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmänpolitisk debatt "Framtiden för Kalmar" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till barn- och ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Varför finns det inget porrfilter på Kalmars skolor? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Christopher Dywik (KD) till Södermöre kommundelsnämnds ordförande Elisabeth Gustavsson (S): Varför finns det inget porrfilter på Södermöres skolor? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Är du nöjd med kommunens krishantering 23 april? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2d. Interpellation från Jonas Lövgren (M) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Fungerar kommunens krishantering? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2e. Interpellation från Anna-Britt Wejdsten (L) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S), överlämnad till kultur- och fritidsförvaltningens ordförande Marianne Dahlberg (S) angående samlingslokaler i Lindsdal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Strategi för jämställdhet 2018-2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Översyn av villkor i köpekontrakt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Motion från Thoralf Alfsson (SD) angående redovisning av det ekonomiska resultatet för kommunens vindkraftverk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Regionförbundet i Kalmar läns revisionsberättelse och årsredovisning 2017 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Kalmarsunds Gymnasieförbunds revisionsberättelse och årsredovisning 2017 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Samordningsförbundet i Kalmar läns revisionsberättelse och årsredovisning 2017 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Uppföljning av handlingsplaner och program Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2f. Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): Varför har vi ingen klimatanpassningsplan? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 24 augusti 2018
Publicerad: 29 maj 2018