Kommunfullmäktiges sammanträde 25 september 2023

En tyst minut Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närvarokontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1 Val av protokolljusterar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.e

Frågor och interpellationer

2a. Fråga från Ellinor Troli (M) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till kommunfullmäktiges ordförande Elisabeth Heimark Sjögren (S), om text- och teckentolkade fullmäktigesammanträden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Micael Foghagen (SD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om information från kommunpolisen och Trygghet och Säkerhet i kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c. Interpellation från Hanne Lindqvist (M) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om krav på leverantörer att använda fossilfria bränslen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2d. Interpellation från Fredrik Sjömar (KD) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C) om Ossians damm. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2e. Interpellation från Jonathan Sager (SD) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Lasse Johansson (S), överlämnad till kommunalrådet Liselotte Ross (V), om sponsring av Kalmar Pride. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2f. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S) om sommar-gågatan på Postgatan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2g. Interpellation från Liselotte Ammert (KD) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) om säkerställandet av rutiner på gruppboenden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2h. Interpellation från Susanne Eliasson (M) till utbildningsnämndens ordförande Marie Simonsson (S) om att elever ska klara grundskolan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3 Länsgemensam målbild och strategi för Nära vård för Region Kalmar län och länets 12 kommuner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4 Motion från Måns Linge (M), Lotta Wahlmino (L) och Christopher Dywik (KD) kring ordningen för digitala möten i våra nämnder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5 Motion från Lotta Wahlmino (L) om att införa spetsklasser i Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6 Motion från Max Troendlé (MP) om att kommunen ger Stadsmissionen i uppdrag att starta ett natthärbärge för hemlösa, inom ramen för en utökad IOP (Idéburet offentligt partnerskap) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7 Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8 Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2i. Interpellation från Petra Gustafsson (SD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om begränsning av TikTok på kommunala enheter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2j. Interpellation från Olle Olson (M) till kommunalrådet Dzenita Abaza (S) om åtgärderna i strategin för etnisk och kulturell inkludering.
Interpellationen behandlas på nästkommande sammanträde på grund av behov av ytterligare handläggning.

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 9 januari 2024
Publicerad: 26 september 2023